MURSHIDABAD ADARSHA MAHAVIDYALAYA
2ND PHASE MERIT LIST 23-24
 B.A MAJOR PHYSICAL EDUCATION ALL CATEGORY ALL 2ND PHASE MERIT LIST 23-24
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 MC23005175 MD Karim Ansari OBC-A N 74 245 245
2 MC23005194 MEHERUNNESHA SHAH OBC-B N 0 241 241
3 MC23005201 TOUSIF REJA General N 0 237 237
4 MC23005204 ANKIT SARDAR ST N 0 228 228
5 MC23005191 ARIFUL SK General N 0 225 225
6 MC23005178 SAMIMA KHATUN General N 0 212 212
7 MC23005176 TANVIN SWEETI General N 0 207 207
8 MC23005184 ROHIMA KHATUN General N 0 199 199
9 MC23005182 RAJMINA KHATUN General N 0 196 196
10 MC23005198 MASUM KHAN General N 0 188 188
11 MC23005202 SAKHAWAT MONDAL General N 0 188 188
12 MC23005205 MUSLIMA KHATUN OBC-A N 0 187 187
13 MC23005179 NEELAKSHY SARKAR General N 0 185 185
14 MC23005199 RAMJAN KHAN General N 0 184 184
15 MC23005181 ALIA KHATUN General N 0 183 183
16 MC23005192 SILON ISLAM General N 0 183 183
17 MC23005183 PIARUL ISLAM General N 0 180 180
18 MC23005203 KOHINUR KHATUN General N 0 179 179
19 MC23005185 SARJINA KHATUN General N 0 178 178
20 MC23005180 najima khatun General N 0 177 177
21 MC23005188 SAMSUL ALAM MONDAL General N 0 177 177
22 MC23005195 nurujjaman General N 0 176 176
23 MC23005200 WAKIL AKTAR General N 0 176 176
24 MC23005196 SUMAN MANDAL General N 0 175 175
25 MC23005197 MD MIJANUR JAMAN SARKAR General N 0 174 174
26 MC23005187 mijanur rahaman General N 0 174 174
27 MC23005190 NAIM MANDAL General N 0 174 174
28 MC23005193 pritika mondal General N 0 174 174
29 MC23005189 sorifa khatun General N 0 172 172
30 MC23005186 SAHIN ALOM General N 0 170 170
31 MC23005177 AHAMMAD SAYEKH General N 0 169 169
32 MC23005206 MUKLESUR RAHAMAN General N 0 168 168